فرایند قالب گیری پلاستیک چگونه می باشد؟

مراحل قالب گیری پلاستیک کوتاه می باشد،این مدت زمان بین 3 ثانیه تا 2 دقیقه می باشد و در چهار مرحله اساسی زیر تشکیل میشود.

بست زدن

در ابتدا دو نیمه‌ی قالب باید با دقت و ایمن شده  به وسیله‌ی گیره‌ کاملا بسته شوند،و بعد ترزیق ماده پلاستیکی به داخل قالب انجام میشود.
با استفاده ازبست دو نیمه‌ی قالب را به سمت همدیگر هل داده میشود، و نیروی کافی برای اینکه مواد به داخل قالب ریخته می‌شوند،  و قالب را ایمن نگه دارد تامین میشود.

مدت زمان برای بسته و محکم نگه داشتن قالب بستگی به دستگاهها دارد،و این مدت زمان را می‌تون از زمان چرخه‌ی خشک دستگاه تخمین گرفت.

قالب تزریق

تزریق پلاستیک

از مراحل فرایند تزریق پلاستیک، تزریق می باشد،ماده‌ی پلاستیک خام بصورت حبه یا ساچمه است، این مواد به داخل دستگاه قالب گیری پلاستیک هدایت می شوند در واحد تزریق آن را در قالب جلو می‌برد. در این مرحله، ماده‌ی تزریق شده بر اثر گرما و فشار ذوب می‌شود.

در نتیجه پلاستیک ذوب شده به سرعت به قالب تزریق می‌شود و با افزایش فشار ماده‌ی تزریق شده را فشرده کرده و نگه می‌دارد،یکی از اصطلاحاتی که در این صنعت به کار برده میشود شات است و   به میزان مواد تزریق شده می‌گویند. تخمین دقیق زمان تزریق امری دشوار است،و با استفاده از عواملی مثل: حجم شات، فشار تزریق و قدرت تزریق، میتوان زمان ترزیق را تخمین زد.

مرحله ی خنک کردن

پلاستیک ذوب شده که داخل قالب قرار گرفته است، به محض اینکه با سطح داخلی قالب تماس پیدا کرد، شروع به خنک شدن کرده،و به صورت جامد و شکل قطعه‌ی مورد نظر را به خود گرفته است.

کلمات کلیدی: