طراحی تجهیزات پزشکی

طراحی تجهیزات پزشکی

مفاهیم پباده سازی امکانات پزشکی
الگوهای طراحی لوازم پزشکی به وسیله FDA آنالیز میگردند و تحت ارزیابی می باشند.

برای یقین از به کار گیری از الگوهای تضمین کیفیت مناسب در پباده سازی امکانات پزشکی و رعایت نیازمندی ها و لازمات سیستم کیفیت جهانی، FDA در لازمات الگوی ساخت‌و‌ساز مناسب مدرن، با دخالت دادن قانون ها سیستم کیفیت، تجدید لحاظ نموده است. یک جز اصلی این بازبینی، افزودن در اختیار گرفتن گرهای پباده سازی میباشد.

چون در دست گرفتن های پباده سازی می بایست در طیف متنوعی از محصول ها پزشکی به کارگیری شوند. این قانون ها الگوهای کاری  را تکثیر میدهند که تولیدکنندگان در حین توسعه و گسترش ی فرآورده یا این که در اختیار گرفتن فرآیند پباده سازی کالا، موظف  به کار گیری از آن‌ها می باشند. این الگوهای کاری، انعطاف پذیری مایحتاج را برای تولیدکنندگان به خواسته توسعه و گسترش در اختیار گرفتن کننده های پباده سازی آماده می نماید که آیتم پذیرش قانون ها FDA و مطلوب ترین برای مراحل های پباده سازی و ساخت و ساز می باشند.

طراحی تجهیزات پزشکی

طراحی تجهیزات پزشکی

 

علاوه بر قوانین FDA، پنج نحوه اساسی در پباده سازی امکانات پزشکی عبارتند از: کوچکتر بودن، قابلیت و امکان پوشیدن و ایمپلنت، بی سیم بودن، قابل متکی بودن بودن و هوشمند بودن. این طریق ها گهگاه طیفی از مانع ها را اجبار می نماید و طراح را با مسائل و کشمکش های پیاده سازی درباره ی پیاده سازی امکانات پزشکی روبرو می سازد.

کوچکتر بودن
امکانات قابل پوشیدن برای مریض می بایست به حد کافی کوچک و مدل باشند تا به راحتی پوشیده شوند  ذیل جامه نهفته شوند یا این که امکان اتصال به خرقه را داشته باشند یا این که تحت عنوان اکسسوری های روزمره تشخیص داده شوند، مانند ساعت، Disk Player یا این که کمربند. به‌این مراد بعدها بسته بندی می بایست باتوجه به سایز و وزن کاهش یابد.

طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی

طراحی تجهیزات پزشکی

در عین هم اکنون طراحان خواهان افزودن عملکردهای بیشتری به محصول ها و امکانات پزشکی میباشند که با قصد به پباده سازی بسته بندی های کوچکتر مستقیما ناهمخوانی دارااست. افزودن عملکردها به محیط نیاز دارااست، نیرو مصرف می نماید و گرما ایجاد می نماید. قطعات الکترونیکی، کاغذ اکران، باتری، رابطه دهنده های حسگرها و سنسورها و نیرو برای فضای محصور، نیرو و خنک شدن رقابت می نمایند. تعیین اجزا براساس اندازه، نیروی مصرفی، تکنیک های بسته بندی و مدیر گرما تمامی تبدیل به قسمتی از ملاحظات پباده سازی گردیده اند.

نیاز به کوچک سازی میکرو از دامنه ی امکانات الکترونیکی بالاتر رفته و مشمول بخش های دیداری و مکانیکی با مقیاس کوچک هم می‌شود. تکنولوژهای ضروری مانند سیستم های مکانیکی و الکترونیکی میکرو و حتی جزئیات نانوتکنولوژی برای کاربردهای پزشکی و بیوپزشکی در حالا گسترش میباشند. خوشبختانه تمامی ی این تکنولوژی ها در دستگاه ها و تولیدها کوچک الکترونیکی مانند گوشی، کاربرد دارا‌هستند.

طراحی تجهیزات پزشکی

امکان پوشیدن، کاشتن و ایمپلنت کردن
تجهیرات پزشکی که قابلیت و امکان پوشیدن و جایگذاری در تن را دارا‌هستند، متعلق به باتری هایی می‌باشند که منبع مهم نیرو محسوب می گردند. معیار نیروی کلی، اندازه باتری، قدمت و کارکرد کالا را پایین تاثیر قرار میدهد. امکانات پزشکی قابل پوشیدن میتوانند باتری های قابل شارژ داشته باشند البته در امکانات پزشکی که به خواسته ایمپلنت و جاسازی در تن استعمال می شوند، قدمت باتری تحت عنوان منبع نیرو عاملی ضروری میباشد و هر جایگذاری به مراحل جراحی نیاز دارااست. شارژ کردن قادر است یک گزینش باشد البته به‌این مورد بستگی داراست که مخاطب/ مریض در شکل ضرورت بوسیله‌ای برای شارژ کردن ، دسترسی داشته باشد. این مساله یک برهان ریسک و خطری غیرقابل اجتناب میباشد.

طراحی تجهیزات پزشکی

امکانات پزشکی که امکان ایمپلنت و پوشیده شدن را دارا هستند معمولا با پوست آدم تماس بدون واسطه دارا هستند که‌این قضیه موانعی را برای پباده سازی ساخت‌و‌ساز می نماید. تمامی امکانات پزشکی که با تن تماس بی واسطه دارا هستند بایستی زیست سازگار با تن آدم باشند (فولاد جراحی، طلا و جواهرات، سرامیک جراحی، شیشه، سیلیکون و …). مواد زیست سازگار می بایست در دور و اطراف فیزیولوژی تن فارغ از فساد و فاسد شدن، استوار باشند. این مواد بایستی برای سلول‌های تن غیرسمی باشند یا این که بوسیله مواد غیرسمی که به نوعی پوشش ایزولاسیون محسوب می گردند، محاط گردیده باشند. مواد زیست سازگار با تن آدم می بایست سطح های قابل انعطاف داشته باشند تا از تحریک آسیب‌های بافتی و عصبی، پرهیز نمایند، نباید تیز یا این که سنگین باشند و می بایست از انعطاف پذیری مایحتاج را برای به کارگیری در بافت قابل انعطاف و طبیعی تن بشر برخوردار باشند.

محصولاتی که قابلیت و امکان ایمپلنت دارا‌هستند می بایست بسته و فارغ از درز باشند و اذن نفوذ مایعات تن یا این که آلودگی ها را ندهند. همینطور از بیرون شدن ترکیبات درونی، مواد شیمیایی و مایعات خودداری نمایند. زیست سازگار بودن مواد برای حفاظت از جنس به به عبارتی معیار که از مریض حفاظت می نماید، الزامی میباشد.

طراحی تجهیزات پزشکی

روش‌های جدید در طراحی تجهیزات پزشکی

بی سیم بودن
چه امکانات پزشکی ای که در بیمار ستان ها استعمال می‌شوند و چه امکانات پزشکی ای که در مطب پزشک معالج یا این که در منزل کاربرد دارا هستند، به سمت بی سیم شدن پیش می‌روند. طیفی از تکنولوژی هایی که بدین خواسته به کارگیری می گردند مشمول WMTS، BlueTooth، وای فای ، GPRS، GSM و IR می باشند. عامل آن بدیهی میباشد: اذن به مریض که آزادی تکان در بیمار ستان یا این که منزل را فارغ از زد خورد با کابل ها داشته باشد.

بعضی از تولید ها تازه میتوانند با ریموت در اختیار گرفتن و مانیتور شوند در حالی که به دکتر قابلیت دسترسی بی واسطه و بدون واسطه به داده ها مریض را سوای حضور فیزیکی، می‌دهند. این امکانات داده ها مریض مانند سنجش فشار خون را تصویب می نمایند. آن گاه این داده ها را به خط کامپیوتر یا این که آماده کننده ی نگهداری سالمی مریض سوای سیم جابجایی میدهند.

در رویا رویی با تولیدات بی سیم، در محصولاتی که از کابل و سیم به کار گیری میگردد، خصوصیت های مکانیکی زیرا hardware تبارک و گران، بعدها و اندازه و بها کلی مال را پایین تاثیر قرار می‌دهد.

طراحی تجهیزات پزشکی
قابل اتکا بودن
تولید ها پزشکی، خصوصا آنهایی که حامی ی معاش می‌باشند می بایست از امکان اتکا بالایی برخوردار باشند. قدمت موءثر یک فرآورده می‌تواند به 3 تا 5 سال ارتقاء پیدا نماید. محصولاتی که جایگذاری و ایمپلنت می‌شوند، قابل تعمیر نیستند. در صورتی‌که ناکامی بخورند بایستی جایگزین شوند، جایگزینی مستلزم جراحی میباشد. حتی برخی از تولید ها پوشیدنی امکان تعمیر ندارند.

علاوه بر قابل متکی بودن بودن خویش فرآورده، جنبه ی دیگر قابل پشت گرمی بودن، خطای اپراتور میباشد. با ارتقاء تعداد امکانات پزشکی که برای هر مریض در منزل کاربرد دارااست، استعمال از آن نیز بایستی بی آلایش خیس گردد، راهبرد ها بایستی بدیهی باشند و تعقیب کردن و تبعیت کردن از آن ها شل و غیرتکنیکیال باشد، به این ترتیب یوزرها حدس گردیده میتوانند از کالا به طور امن و کارا به کارگیری نمایند. به دلیل آن که تکنسین یادگرفتن چشم و مجربی نیست که اعتقاد و باور دهد وسیله هشداردهنده میباشد یا این که به صحت و به صورت مطلوب عمل می نماید، خویش مال پزشکی یا این که دستگاه بایستی به آسانی قابل به کارگیری باشد و بیماران با مهارت ها و بضاعت های محصور یا این که تیزهوشی و استعداد زیر می بایست بتوانند به صورت مناسب از متاع استعمال کنند.

هوشمند بودن
امکانات پزشکی هر روز هوشمندتر میگردند. میکروپردازنده های جاسازی گردیده، SOC، SBC و تکنولوژی توسعه یافته حسگرها موادسازنده رایجی می باشند که امروزه در امکانات پزشکی به کارگیری میگردند. نیروی به حساب آوردن گر نیاز میباشد تا مدیر حسگرها، مراحل ی سیگنال، گردآوری و ارزیابی اطلاعات، ارتباطات با سیم و سوای سیم و صفحه های تعاملی مخاطب را در تولید ها نو، حمایت نماید.

طراحی تجهیزات پزشکی

روش‌های جدید در طراحی تجهیزات پزشکی

برخی از تکنولوژی های گزینه استعمال در حسگرها به سنجش های ظریف الکتریکی، دیداری، گرمایی، شیمیایی و بیولوژیکی نیاز دارا‌هستند. عایق صوتی بودن، مانع بودن و ایزولاسیون به مساله های مهمی تبدیل گردیده اند که مستلزم الگوریتمهای غامض می باشند.

امکانات پزشکی که قابل پوشیدن می‌باشند معمولا داده ها مریض را در خاطر ی خویش به خواسته دانلود و محاسبه، تصویب و ضبط می نمایند. در بعضی موردها اطلاعات بوسیله خویش دستگاه ارزیابی میشود تا برای معالجه آینده تغییر و تحول یابد و باصرفه گردد. از جمله ضربان ساز قلب یا این که پمپ های دارو. ذخیره داده ها و محاسبه آن ها به یاد، نیروی پردازشگر، هوش و ارتباطات فرنگی نیاز دارااست.

طراحی تجهیزات پزشکی