قالب تزریق پلاستیک و طراحی محصول

قالب تزریق پلاستیک و طراحی محصول

 

با استعمال از قابل انعطاف افزارهای Solid Works و  Catia پباده سازی متاع و قالب متبوع شما ایفا و با به کار گیری از اپ Mold Flow با نظارت و مشابه سازی قابل انعطاف افزاری پیشامدهای غیر انتظار پیش‌بینی و با تغییرات جزئی در طرح نخستین ، از وقوع رخدادهای پرهزینه حین تشکیل داد و ایجاد پیشگیری میگردد.

A : پباده سازی محصول:  با به کارگیری از قابل انعطاف افزارهای Solid Works و  Catia پباده سازی محصول و قالب متبوع شما جاری ساختن و با به کار گیری از اپلیکیشن Mold Flow با محاسبه و مشابه سازی قابل انعطاف افزاری پیشامدهای غیر انتظار پیش‌بینی و با تغییرات جزئی در طرح نخستین ، از وقوع رخدادهای پرهزینه حین تشکیل داد و ساخت‌و‌ساز پیشگیری می‌شود.

A : پباده سازی فرآورده:  پباده سازی محصول در مجموعه تولیدی nh از 2 روش قابلیت پذیر هست:

مهندسی معکوس: درصورتی که که مثال مشاهد کالا متبوع شما مو جود باشد با ایفا عملیات اپتیک طرح سه بعدی قطعه مربوطه را به دست آورده و تغییرات احتمالی در طرح قابل اجرا خواهد بود.

خلق و خوی یک طرح: اگر که مشتریان گرامی مستلزم یک طرح تازه جهت ساخت و ساز فرآورده تازه باشند و با فایده‌گیری از طراحان خلق کننده خویش حاذق به ارائه طرح های منحصر در صنعت بسته بندی هستیم. همینطور در شکل جان دار بودن یک عکس یا این که یک اسکچ معمولی دستی واحد پباده سازی رایمانیک قابلیت و امکان ساخت و ساز پوشه سه بعدی کامپیوتری آن را داراست.

قالب تزریق پلاستیک و طراحی محصول

B : پباده سازی قالب:  بعداز پذیرش پباده سازی فرآورده بوسیله مشتریان گرامی پباده سازی قالبهای پلاستیک بادی و تزریقی شروع می شود به کار گیری از بروزترین متد و مکانیسم های قالب های تزریق پلاستیک و بادی در پباده سازی،  روش را برای قالبسازی و ایجاد مال متبوع هموار می سازد.

طراحی محصول

یادگرفتن پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

در سمت فراگیری پباده سازی قالب تزریق پلاستیک مورد ها کلی مربوط به شناخت و پباده سازی و ایجاد کرد گونه های قالب تزریق پلاستیک در تحت تشریح میگردد.

تاریخچه قالب تزریق پلاستیک

مزایای به کار گیری از طریق تزریق پلاستیک

معایب استعمال از طریق تزریق پلاستیک

سرفصل های اساسی در فراگیری پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

تیم بندی پلیمرها و لیست اکثر اوقات پلاستیک ها در فرایند ساخت

اصول پروسه تزریق

گونه های ماشین ها و دستگاه های تزریق پلاستیک

شناخت با اجزای قالب و ساختمان همگانی قالب های تزریق پلاستیک

کالا قالب

تاریخچه قالب تزریق پلاستیک

اولی ابتکار کننده: جان وسلی هایِت

جنس تولیدی: توپ‌های بیلیارد

روند تولیدی: تزریق سلولوئید

سال ایجاد کرد: ۱۸۶۸ میلادی

سال تشکیل داد اولی دستگاه تزریق پلاستیک: ۱۸۷۲ میلادی

نوع دستگاه: پیستونی

او‌لین تولیدات تولیدی با دستگاه های تزریق پلاستیک: اشکال دکمه، کتف های پلاستیکی و فرم دهنده های گریبان بلیز

سال ایجاد کرد او‌لین دستگاه تزریق پلاستیک مارپیچی: ۱۹۴۰ میلادی

خالق اولی دستگاه تزریق پلاستیک مارپیچی: جیمز هِندری

مزایای به کارگیری از طریق تزریق پلاستیک

ساخت‌و‌ساز قطعات پلاستیکی به شیوه تزریقی دارنده مزایای بیشماری مثلا موردها تحت میباشد:

کاهش هزینه ها در تیراژ ساخت و ساز بالا

ایجاد کرد قطعات غامض پلاستیکی

قابلیت ایجاد کرد قطعات مونتاژی در قطعه پلاستیکی

استعمال از چندین ماده پلاستیکی در یک قطعه تولیدی

قابلیت و امکان به کارگیری از ضایعات پلاستیکی

عدم نیاز به کامل شدن کاری قطعات تولیدی

امکان اتوماسیون کردن بدون نقص فرایند ساخت‌و‌ساز

قابلیت و امکان به کارگیری از نصب برچسب بر روی قطعه در حین ساخت lpw,g

قابلیت ساخت اکثر قطعات پلاستیکی در سبک ها، سایزها و کاربرد های متعدد

معایب به کارگیری از طریق تزریق پلاستیک

ساخت‌و‌ساز قطعات پلاستیکی به طرز تزریقی دارنده معایبی برای مثال موردها تحت میباشد:

بالا رفتن مخارج سربار در شکل نیاز به ایجاد قطعات با تیراژ تحت

نیاز به سپرده گذاری بالا به انگیزه بالا بودن هزینه دستگاه های تزریق پلاستیک

بالابودن رقابت در‌این حوزه صنعت

بغرنج بودن پباده سازی و ایجاد کرد قالب های تزریقی

سرفصل های مهم در فراگیری پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

سرفصل های مهم در باب فراگیری پباده سازی قالب تزریق پلاستیک جهت شناخت با اصول پباده سازی و ایجاد کرد گونه های قالب مشتمل بر موردها ذیل میباشد:

 

قالب تزریق پلاستیک و طراحی محصول

شناخت با مواد پلاستیکی و گونه های پلاستیک ها آیتم به کار گیری درین صنعت و آشنایی پلیمرها

اصول مراحل تزریق و شناخت با گونه های ماشین ها و دستگاه های تزریق پلاستیک

شناخت با اجزای قالب و در کل قطعات و ساختمان همگانی قالب های تزریق پلاستیک

شناخت با تلرانس­ها و انطباقات و اصول پباده سازی در صنعت قالب­ سازی تزریق پلاستیک

گونه های اینسرت­ گذاری، طریق ­های اینسرت­ گذاری، شناخت با معایب و مزایای شیوه­ های متعدد اینسرت ­گذاری

شناخت با اشکال پران و مجموعاَ اشکال سیستم و طرز های خارج­ اندازی در قالب تزریق پلاستیک

شناخت با گونه های سیستم تغذیه، راهگاه و اشکال گیت و اصول محاسبات مربوطه پباده سازی سیستم تغذیه قالب

سیستم خنک کاری و تاثیر سیستم های خنک کاری تحت عنوان مهم ترین پارامتر جهت سئو پباده سازی در قالب های تزریق پلاستیک

شناخت با مکانیزم کشویی و محاسبات مربوطه هسته  Side-Action

شناخت با اشکال سطح جدایش و خط جدایش و یا این که خط تماس دو نصفه قالب

شناخت با اشکال استانداردهای قالب­های تزریق پلاستیک

شناخت با پباده سازی محصول برای قطعات پلاستیکی

پباده سازی قالب تزریق پلاستیک در سالیدورک

اجزای قالب تزریق پلاستیک

کتاب پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

بها قالب دستگاه تزریق پلاستیک

فراگیری پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

اپ پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

قالب سازی تزریق پلاستیک در طهران

سرویس ها پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

در مجموعه تولیدی رایمانیک از 2 شیوه قابلیت پذیر هست:

مهندسی معکوس: اگر که مثال مشاهد کالا متبوع شما جان دار باشد با اجرا عملیات اپتیک طرح سه بعدی قطعه مربوطه را به دست آورده و تغییرات احتمالی در طرح قابل اجرا خواهد بود.

کردار یک طرح: در صورتی‌که که مشتریان گرامی مستلزم یک طرح تازه جهت ساخت و ساز فرآورده نو باشند و با منفعت‌گیری از طراحان ایده پرداز خویش کارکشته به ارائه طرح های منحصربه‌فرد در صنعت بسته بندی هستیم. همینطور در شکل جان دار بودن یک عکس یا این که یک اسکچ بی آلایش دستی واحد پباده سازی رایمانیک قابلیت تولید پوشه سه بعدی کامپیوتری آن را دارااست.

B : پباده سازی قالب:  بعد از پذیرش پباده سازی مال بوسیله مشتریان گرامی پباده سازی قالبهای پلاستیک بادی و تزریقی استارت می گردد به کارگیری از بروزترین متد و مکانیسم های قالب های تزریق پلاستیک و بادی در پباده سازی،  رویه را برای قالبسازی و ایجاد کالا متبوع هموار می سازد.

یادگرفتن پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

در سمت یادگرفتن پباده سازی قالب تزریق پلاستیک موردها کلی مربوط به شناخت و پباده سازی و تشکیل داد اشکال قالب تزریق پلاستیک در تحت تشریح می شود.

تاریخچه قالب تزریق پلاستیک

مزایای به کار گیری از طریق تزریق پلاستیک

معایب به کارگیری از طریق تزریق پلاستیک

سرفصل های مهم در یادگرفتن پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

گروه بندی پلیمرها و لیست اکثر وقت ها پلاستیک ها در مراحل ایجاد

اصول پروسه تزریق

اشکال ماشین ها و دستگاه های تزریق پلاستیک

شناخت با اجزای قالب و ساختمان همگانی قالب های تزریق پلاستیک

کالا قالب

تاریخچه قالب تزریق پلاستیک

او‌لین نوآوری کننده: جان وسلی هایِت

متاع تولیدی: توپ‌های بیلیارد

فرایند تولیدی: تزریق سلولوئید

سال ایجاد کرد: ۱۸۶۸ میلادی

سال ایجاد کرد اولی دستگاه تزریق پلاستیک: ۱۸۷۲ میلادی

نوع دستگاه: پیستونی

او‌لین محصول ها تولیدی با دستگاه های تزریق پلاستیک: گونه های دکمه، کتف های پلاستیکی و فرم دهنده های گریبان تی شرت

سال تشکیل داد اولی دستگاه تزریق پلاستیک مارپیچی: ۱۹۴۰ میلادی

خالق او‌لین دستگاه تزریق پلاستیک مارپیچی: جیمز هِندری

مزایای به کارگیری از طریق تزریق پلاستیک

ساخت قطعات پلاستیکی به نحوه تزریقی دارنده مزایای بیشماری به عنوان مثال مفاد پایین است:

کاهش هزینه ها در تیراژ ایجاد بالا

تشکیل داد قطعات بغرنج پلاستیکی

قابلیت و امکان ایجاد کرد قطعات مونتاژی در قطعه پلاستیکی

به کارگیری از یک‌سری ماده پلاستیکی در یک قطعه تولیدی

قابلیت و امکان به کار گیری از ضایعات پلاستیکی

عدم نیاز به کامل شدن کاری قطعات تولیدی

قابلیت و امکان اتوماسیون کردن بدون نقص فرایند ایجاد

قابلیت و امکان استعمال از نصب برچسب بر روی قطعه در طی ساخت‌و‌ساز کالا

قابلیت ساخت‌و‌ساز اکثر قطعات پلاستیکی در سبک ها، سایزها و کاربرد های گوناگون

معایب به کارگیری از طریق تزریق پلاستیک

ساخت‌و‌ساز قطعات پلاستیکی به طریق تزریقی دارنده معایبی برای مثال مورد ها پایین میباشد:

بالا رفتن مخارج سربار در شکل نیاز به ساخت‌و‌ساز قطعات با تیراژ ذیل

نیاز به سپرده گذاری بالا به انگیزه بالا بودن هزینه دستگاه های تزریق پلاستیک

بالابودن رقابت در‌این حوزه صنعت

بغرنج بودن پباده سازی و تشکیل داد قالب های تزریقی

سرفصل های اساسی در فراگیری پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

سرفصل های مهم در مورد فراگیری پباده سازی قالب تزریق پلاستیک جهت شناخت با اصول پباده سازی و ایجاد کرد اشکال قالب مشتمل بر موردها تحت میباشد:

شناخت با مواد پلاستیکی و گونه های پلاستیک ها آیتم به کار گیری در‌این صنعت و آشنایی پلیمرها

اصول روند تزریق و شناخت با گونه های ماشین ها و دستگاه های تزریق پلاستیک

شناخت با اجزای قالب و کلاً قطعات و ساختمان همگانی قالب های تزریق پلاستیک

شناخت با تلرانس­ها و انطباقات و اصول پباده سازی در صنعت قالب­ سازی تزریق پلاستیک

گونه های اینسرت­ گذاری، شیوه ­های اینسرت­ گذاری، شناخت با معایب و مزایای نحوه­ های متفاوت اینسرت ­گذاری

شناخت با گونه های پران و در کل گونه های سیستم و نحوه های خارج­ اندازی در قالب تزریق پلاستیک

شناخت با اشکال سیستم تغذیه، راهگاه و گونه های گیت و اصول محاسبات مربوطه پباده سازی سیستم تغذیه قالب

سیستم خنک کاری و تاثیر سیستم های خنک کاری تحت عنوان مهم‌ترین پارامتر جهت seo پباده سازی در قالب های تزریق پلاستیک

شناخت با مکانیزم کشویی و محاسبات مربوطه هسته  Side-Action

شناخت با اشکال سطح جدایش و خط جدایش و یا این که خط تماس دو نصفه قالب

شناخت با اشکال استانداردهای قالب­های تزریق پلاستیک

شناخت با پباده سازی فرآورده برای قطعات پلاستیکی

پباده سازی قالب تزریق پلاستیک در سالیدورک

اجزای قالب تزریق پلاستیک

کتاب پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

بها قالب دستگاه تزریق پلاستیک

فراگیری پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

اپ پباده سازی قالب تزریق پلاستیک

قالب سازی تزریق پلاستیک در طهران

سرویس ها پباده سازی قالب تزریق پلاستیک