نقشه برداری|نمونه سازی|ساخت یک نمونه قطعه

یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل ساخت مجموعه ای از محصولات تولید ساخت یک نمونه قطعه یا محصول از ایده می باشد.

نکته ی قابل توجه  که در کشورهای پیشرفته صنعتی 80 درصد هزینه ساخت یک محصول  مربوط به طراحی آن و نمونه سازی می باشد.

نمونه سازی

قالب پلاستیک وقالب سازی

همان طور که در سایر رشته ها با امدن تکنولوژی های روز روش های جدیدی بوجود آمده در صنعت ساخت و تولید روش های جدیدی برای ساخت قطعات مختلف ابداع شده است، که سرعت این روش ها در مقابل روش های سنتی  بسیار زیاد است.  یکی ازاین  روش ها    نمونه سازی سریع میباشد.

هدف این روش: قالب سازی سریع  تولید نمونه با  ویژگی های مواد عملکردی، در مدت زمان کوتاه

کوتاه شدن زمان  یک محصول از طراحی تا تولید ، رمز پیروزی یک سازمان تولیدی در دنیای رقابتی کنونی به شمار می رود.

عملکرد نمونه سازی سریع

نمونه سازی شده می تواند بسته به نوع کاربردش از جنس اصلی قطعه و یا جنسی دیگر تولید شود که غالبا از جنس پلاستیک نمونه ساخته میشود.

نمونه سازی یک قطعه  به طور سنتی از طریق مدل سازی فیزیکی در کارگاه  با ابزارهای دستی و خطای فراوان تولید میشوند،که بسیار   وقت گیر و پرهزینه است.

روش های  جدید نمونه سازی سریع می توان در زمان کوتاهتری یک مدل سه بعدی فیزیکی از قطعه ای هر چند پیچیده را با هزینه ای کم با دقت بالایی ساخت و از آن در بررسی و ارزیابی طراحی و یا محصول و یا مصارف دیگر استفاده کرد.

 

نمونه سازی لیزری SLAدر طراحی قالب تزریق پلاستیک

در روش قالب های سریع استریولیتوگرافی بعد از تولید مدل هندسی دو کفه قالب یک قطعه پلاستیکی قابل تزریق تولید می شود، قطعات نری و مادگی از جنس رزین فتوپلیمر توسط دستگاه ساخته شده اند؛ تا پس از تقویت توسط پودرهای فلزی و جا زدن دو کفه درون صفحات سنبه گیر و ماتریس گیر قالب بر روی دستگاه تزریق مناسب بسته شود.

دراین  روش در مراحل آزمایشی در مدت زمان کمتر از یک هفته با حداقل هزینه در حدود ۱۰۰ قطعه را میتوان تولید کرد.

کاربرد :

  •  ساخت مدل ونمونه سازی سریع برای ارزیابی,طراحی وآنالیز
  •  تولید قطعات صنعتی برای ساخت قالب پلاستیک وقالب سازی با تیراژ پایین
  • قالب ساز پلاستیک