اخبار و مقالات

طراح صنعتی کیست؟

طراح صنعتی علوم مرتبط با فناوری و هنرهای بصری را به علوم انسانی پیوند می‌دهد طراح صنعت کسی است که فرم یک محصول مصنوع را می آفریند و آن را طوری شکل می‌دهد که برای افرادی که از آن استفاده می‌کنند مناسب باشد. طراح صنعتی برای راحتی، لذتبخش‌تر شدن و کارآمدتر کردن زندگی ما تلاش […]

مطلب کامل ...